Kategorier
Återvinning

Återvinning av material från mark- och byggarbeten i Stockholm

Återvinning av schaktmassor, jord, asfalt och liknande material sker på en särskild central eller deponi. Kontakta mottagaren för analys innan du levererar.

Återvinning handlar om så mycket mer än att källsortera förpackningar i hemmet. Även stora industrier återvinner sina material, inte minst företag inom byggindustrin. I dag finns omfattande regelverk på plats kring hur till exempel schaktmassor och jord ska hanteras efter ett avslutat byggprojekt.

Detta är även något som är värt att tänka på för privatpersoner som utför markarbeten på sina tomter. Om du till exempel grävt upp för pool i trädgården står du sannolikt med en hel hög med jord som behöver ta vägen någonstans. Vänd dig till en återvinning och deponi med inriktning mark och bygg för mer information.

Återvinning, renodling och vidareförsäljning

Ofta kommer den central för återvinning som handhar jord behöva analysera jorden inför att de tar emot den. Det beror inte minst på att de har rutiner på plats för stora byggen, där marken ibland har använts för många olika industrier under lång tid – och alltså kan innehålla miljöfarliga ämnen.

Dessa typer av återvinningscentraler tar emot mycket mer än jord. Allt som har med mark och bygg tas emot, förädlas, saneras och återvinns eller säljs vidare. Det gäller till exempel asfalt, lera, armerad betong, blöta schaktmassor och allt det som kan finnas kvar efter att mark grävts upp av någon anledning. Ofta behöver materialet som lämnas in godkännas av personal på plats på återvinningscentralen i fråga. Läs mer om återvinning av schaktmassor här: damattsson.se.