Kategorier
Återvinning

Återvinning av material från mark- och byggarbeten i Stockholm

Återvinning av schaktmassor, jord, asfalt och liknande material sker på en särskild central eller deponi. Kontakta mottagaren för analys innan du levererar.

Återvinning handlar om så mycket mer än att källsortera förpackningar i hemmet. Även stora industrier återvinner sina material, inte minst företag inom byggindustrin. I dag finns omfattande regelverk på plats kring hur till exempel schaktmassor och jord ska hanteras efter ett avslutat byggprojekt.

Detta är även något som är värt att tänka på för privatpersoner som utför markarbeten på sina tomter. Om du till exempel grävt upp för pool i trädgården står du sannolikt med en hel hög med jord som behöver ta vägen någonstans. Vänd dig till en återvinning och deponi med inriktning mark och bygg för mer information.

Återvinning, renodling och vidareförsäljning

Ofta kommer den central för återvinning som handhar jord behöva analysera jorden inför att de tar emot den. Det beror inte minst på att de har rutiner på plats för stora byggen, där marken ibland har använts för många olika industrier under lång tid – och alltså kan innehålla miljöfarliga ämnen.

Dessa typer av återvinningscentraler tar emot mycket mer än jord. Allt som har med mark och bygg tas emot, förädlas, saneras och återvinns eller säljs vidare. Det gäller till exempel asfalt, lera, armerad betong, blöta schaktmassor och allt det som kan finnas kvar efter att mark grävts upp av någon anledning. Ofta behöver materialet som lämnas in godkännas av personal på plats på återvinningscentralen i fråga. Läs mer om återvinning av schaktmassor här: damattsson.se.

Kategorier
Bostad

Hyra lägenhet Stockholm – frågor & svar

Vad ska man egentligen tänka på om man ska hyra lägenhet i Stockholm? Vad ska man undvika – och hur hittar man egentligen överhuvudtaget en bostad att hyra? Frågorna kring detta ämne är många och här nedan kommer vi att göra vårt bästa för att svara på dem.

Innan dess dock så ska vi en liten förklaring kring varför det är så pass svårt att hitta någonstans att bo i Stockholm. Det finns många olika anledningar till detta. Dels så handlar det om en massiv, ständigt pågående inflyttning som i kombination med ett – åtminstone tidigare – passivt byggande av hyresrätter har gjort bostäder till lite av en bristvara.

Det som man däremot har byggt handlar om bostadsrätter och dessa har också ökat i pris under en lång period. Att man kunnat – och beroende på när man köpte – köpa en bostad i ren spekulation i Stockholm har skapat många nya miljonärer.

Hyra bostad i Stockholm kan vara svårt

Vill man vara konspiratorisk så kan även detta vara en del av förklaringen till varför så få hyresrätter har byggts: ju fler sådana – desto mindre efterfrågan på bostadsrätter och desto lägre blir också priserna. Oavsett så handlar det om att de flesta lägenheter som finns gör det på andrahandsmarknaden.

Vill du hyra lägenhet i Stockholm så innebär detta, i de flesta fall, att en annan person äger den och att du hyr av denne snarare än av en hyresgästförening. Det om det, vi lovade att svara på frågor om att hyra lägenhet i Stockholm och det ska vi också göra – enligt följande:

Finns det någon förmedlare av lägenheter i Stockholm?

Ja, och att hyra lägenhet i Stockholm på Samtrygg.se är någonting som verkligen rekommenderas. Det ger en större trygghet i att allt följer de lagar och regler som finns – och dels så kommer du också att hitta en massa spännande objekt. Alla medlemmar måste använda sig av Bankid i samband med att man registrerar sig och man signerar exempelvis avtal och nyckelkvittenser på samma sätt. Samtrygg ställer även upp och ger juridiska råd, hjälp med avtal samt med tips om vilka försäkringar man behöver.

Måste jag ha tillstånd för att hyra ut min lägenhet?

Ja, och det är viktigt för både uthyrare och hyresgäst att vara medveten om. Att hyra ut en bostadsrätt utan ett tillstånd kan innebära att den återkallas. Det kommer utan tvekan att leda till att du som hyresgäst blir vräkt. Ett tillstånd idag är enklare att få än tidigare och vill du hyra ut så är det bara att kontakta din BRF och ange varför du ska hyra ut och vilket bakomliggande skäl som finns till detta. Ska du exempelvis vänta ut marknaden inför en försäljning? Ska du flytta ihop med någon eller ska du exempelvis ut och resa under en längre period? De flesta BRF:er är idag mer öppna med uthyrning i andrahand.

Vad ska jag tänka på i övrigt?

Tänk på att Stockholm är en stor stad och att man har en riktigt bra kollektivtrafik. Bind inte upp dig vid endast centrala delar – då kan du få vänta länge och dessutom betala väldigt mycket pengar. Ett annat tips är att du ser till att sprida ut att du letar bostad. Berätta för kollegor, studiekamrater och alla andra du träffar. Lägg ut på Facebook. Ibland har man tur, men det sker inte utan ansträngning!

Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar i Stockholm för ett tryggt boende

Med en säkerhetsdörr försvårar du livet för en tjuv och eld och brandgaser sprider sig inte. Anlita en firma för installation av säkerhetsdörrar i Stockholm.

Du äger flera fastigheter och är rädd om dina hyresgäster och det värde som husen representerar. Uppenbarligen har dina hyresgäster värdefulla tillgångar eftersom det har gjorts flera inbrottsförsök i dina fastigheter. Men kan du förhindra sådana tilltag genom att installera säkerhetsdörrar i husen? Ja, det råder inga tvivel om att en inbrottstjuv funderar länge innan han eller hon försöker forcera en säkerhetsdörr.

I samband med bränder brukar brandpersonal få frågan, om brandröken är farlig. En erfaren brandman svarar alltid att så är fallet oavsett vad som brinner. All brandrök är nämligen farlig. Med en brandklassad säkerhetsdörr kommer eld och brand inte att tränga sig in från ett trapphus och in i en lägenhet och givetvis tvärtom. Ett trapphus liksom en lägenhet ska fungera som en brandcell.

Säkerhetsdörrar i Stockholm ökar fastighetsvärdet

Lönar det sig för en fastighetsägare att installera säkerhetsdörrar? Det beror naturligtvis på hur trygghet och trivsel värderas. Men rent ekonomiskt kan en fastighetsägare tjäna på att montera säkerhetsdörrar. Försäkringsbolaget tycker om sådana åtgärder och försäkringspremierna kan sänkas. Hus med säkerhetsdörrar värderas högre vid en försäljning. Och sannolikt är det lättare att attrahera nya hyresgäster till fastigheterna.

Kan trivseln ökas med säkerhetsdörrar? Med en välisolerad dörr följer indirekta fördelar. Risken för att cigarettrök och andra odörer från ett trapphus tränger in i lägenheter minskar. Oljud från trapphuset tränger inte heller in i bostaden.