Kategorier
Säkerhet

Säkerhetsdörrar i Stockholm för ett tryggt boende

Med en säkerhetsdörr försvårar du livet för en tjuv och eld och brandgaser sprider sig inte. Anlita en firma för installation av säkerhetsdörrar i Stockholm.

Du äger flera fastigheter och är rädd om dina hyresgäster och det värde som husen representerar. Uppenbarligen har dina hyresgäster värdefulla tillgångar eftersom det har gjorts flera inbrottsförsök i dina fastigheter. Men kan du förhindra sådana tilltag genom att installera säkerhetsdörrar i husen? Ja, det råder inga tvivel om att en inbrottstjuv funderar länge innan han eller hon försöker forcera en säkerhetsdörr.

I samband med bränder brukar brandpersonal få frågan, om brandröken är farlig. En erfaren brandman svarar alltid att så är fallet oavsett vad som brinner. All brandrök är nämligen farlig. Med en brandklassad säkerhetsdörr kommer eld och brand inte att tränga sig in från ett trapphus och in i en lägenhet och givetvis tvärtom. Ett trapphus liksom en lägenhet ska fungera som en brandcell.

Säkerhetsdörrar i Stockholm ökar fastighetsvärdet

Lönar det sig för en fastighetsägare att installera säkerhetsdörrar? Det beror naturligtvis på hur trygghet och trivsel värderas. Men rent ekonomiskt kan en fastighetsägare tjäna på att montera säkerhetsdörrar. Försäkringsbolaget tycker om sådana åtgärder och försäkringspremierna kan sänkas. Hus med säkerhetsdörrar värderas högre vid en försäljning. Och sannolikt är det lättare att attrahera nya hyresgäster till fastigheterna.

Kan trivseln ökas med säkerhetsdörrar? Med en välisolerad dörr följer indirekta fördelar. Risken för att cigarettrök och andra odörer från ett trapphus tränger in i lägenheter minskar. Oljud från trapphuset tränger inte heller in i bostaden.