Kategorier
Utbildningar

Förskola Huddinge – ett viktigt val 

Ser man till förskolan så är det odiskutabelt en viktig plats och detta av flera skäl. I förskolan så bygger man en grund för lärande hos barnen där de ges tillåtelse att – i sin egen takt – utforska, experimentera och upptäcka världen. Det handlar om mer än att lära sig tala, skriva, läsa och räkna: ett barn utvecklas till en egen individ, med en stark självkänsla och som dessutom lärt sig det viktiga sociala spelet. 

Allt detta bygger emellertid också på att man väljer rätt förskola i Huddinge. Vilket,  tyvärr, är långt ifrån enkelt att göra som förälder. Det viktigaste är att man dels tar valet på allvar och väljer fem stycken förskolor – rangordnade – i Huddinge som man tycker är de bästa valen. Man kan i Huddinge också köa redan från 3 månaders ålder – och det innebär att man också bör påbörja arbetet med att välja förskola på ett tidigt stadium. 

Vad ska man då tänka på och hur ska man veta att en förskola är bättre än en annan? Det finns inga givna formler, men det vi kan göra är att rada upp några tips och dessa ser ut som följer:

  • Pedagoger. Pedagogerna på en förskola i Huddinge kommer att fungera som extramammor och extrapappor. De kommer att spela en stor roll i barnets liv. Viktigt är att du dels får ett bra intryck av personalen – och dels att alla pedagoger har en adekvat utbildning i grunden. 
  • Barngrupper. Hur många barn går på förskolan och hur pass stora är barngrupperna? Ju mindre barngrupper, desto större är chansen att ditt barn hela tiden blir sett, får uppmuntran och att hen växer som människa. Less is more! 
  • Utemiljöer och lokaler. Hur förskolan ser ut är också en viktig faktor att ta med i beräkningen. Både inomhusmiljö och utomhusmiljö ska uppmuntra till lek, fantasi och kreativitet. Glöm det där med skärmar och paddor. Det är inte via dessa som ditt barn får den stora knuffen i utvecklingen – det är genom leken med sina kamrater.