Kategorier
Juridik

Akta er för dolda fel i ert nya hus

Ska ni köpa ett nytt hus? Oavsett om det är nybygge eller ett renoveringsprojekt så är det bra att anlita en besiktningsman som kan hjälpa er hitta dolda fel.

Även om vi önskar att alla vore ärliga vid försäljningen, så är det inte alltid så lätt. En del kanske inte vill nämna fel eftersom de är rädda att ni inte kommer att vilja köpa huset. Ytterligare andra kanske inte ens är medvetna om att det finns något dolt fel. Därför är det viktigt att ni anlitar en besiktningsman innan ni skriver något kontrakt.

När ni sedan har gått igenom allt som besiktningsmannen har hittat, så kan ni välja att köpa huset ändå, med fel och allt, eller göra ett avtal med den tidigare ägaren om vem som ska betala vad, när det kommer till de dolda felen. Om ni har köpt ett hus och dolda fel börjar dyka upp, så kan ni fortfarande få hjälp. Vad krävs för att det ska räknas som allvarligt fel?

Exempel på dolda fel i hus

Ett dolt fel i hus måste vara ett problem som inte går att koppla ihop med hur gammalt huset är. Om ni till exempel köper ett hus från 1980, där rören till kökskranen inte blivit bytta sedan dess, så är det inte så konstigt om de skulle gå sönder inom kort. Det är viktigt att kontrollera både husets ålder och nybyggda delar. Kanske det nyrenoverade badrummet inte renoverades enligt alla regler, och en fuktskada uppstår.

Det är inte ovanligt att man ser det nya fina, och tänker att allt är i sin ordning. Men kanske använde sig de tidigare ägarna inte av en pålitlig hantverkare, eller gjorde delar på egen hand, som egentligen borde ha utförts av en hantverkare. Dina klagomål kan framföras i upp till tio år efter köp av huset.

Kategorier
Advokat

Man har rätt att välja sin brottmålsadvokat

Det är viktigt att man känner förtroende för sin brottmålsadvokat. Därför har man rätt att välja den man vill ska representera ens fall vid alla förhandlingar.

Utanför domstolar och på advokatkontor hittar man ofta avbildningar av en kvinnogestalt med ögonbindel som håller en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra. Kvinnan kallas fru Justitia och är rättvisans gudinna i romersk mytologi. Ögonbindeln ska representera allas likhet inför lagen, balansvågen står för rättvisa och svärdet som symbol för makten att döma efter lagen. Ibland ersätts svärdet istället med en lagbok.

Det latinska ordet advokat betyder tillkallad och är den juridiskt kunniga person som kallas in för att hjälpa allmänheten vid rättegångar och tvister. Advokatyrket har praktiserats på många olika sätt. Suleyman I var en av de första att instifta gemensamma lagar för det osmanska riket på 1500-talet med kunniga ämbetsmän och domare. Tidigare var det ofta religiösa ledare, godsägare eller kungar som utmätte straff. År 1615 nämns den första advokaten i en svensk rättegångsprocess.

Vad gör en brottmålsadvokat?

De flesta advokater väljer att specialisera sig på ett område inom juridiken. Generellt sett kan man dela in juridik i affärs- och humanjuridik. En affärsjurist arbetar med skatte-, miljö- och arbetsrättsuppdrag samt fastighetsjuridik och tvistemål. Humanjuridiken arbetar med områden som familje-, migrations- och socialrätt samt tvistemål, allmän praktik och brottmål. Vid brottmål kan en advokat anlitas som försvarare om man är anklagad för ett brott eller som målsäganderepresentant om man blivit utsatt.

 • Brott som kan leda till att man behöver en advokat kan vara:
 • Våldsbrott t ex mord, dråp eller misshandel
 • Sexualbrott som våldtäkt eller sexuella övergrepp
 • Narkotikabrott
 • Tillgreppsbrott som rån eller stöld
 • Ekonomiska brott som bokföringsbrott eller skattebrott
 • Trafikmål


I Sverige har man rätt att begära vilken brottmålsadvokat man vill ha, både som försvarare och målsägandebiträde. Det viktiga är att den som får en advokat tilldelad sig känner förtroende för sitt ombud.

Vem kan anlita en brottmålsadvokat?

Alla som blir anklagade för ett brott har rätt till en försvarare. Domstolen har dessutom skyldighet att utse en offentlig försvarare för den som är frihetsberövad eller misstänkt för ett allvarligt brott. Vid mindre allvarliga brott, exempelvis trafikmål, där straffet brukar bli böter, utser domstolen oftast bara en försvarare om det finns särskilda skäl för det. Den som anlitar en offentlig försvarare kan få hjälp att täcka kostnaderna genom hemförsäkringens rättsskydd.

Har man inte rättsskydd i sin hemförsäkring så kan man också få det som kallas rättshjälp. Staten går in och hjälper till att betala advokatkostnaderna. Blir man sedan dömd för ett brott är man återbetalningsskyldig av statens kostnader för en offentlig försvarare. Återbetalningsskyldigheten är anpassad till den dömdes personliga och ekonomiska förhållanden.

Brottmålsadvokatens uppgift inom humanjuridik

Humanjuridiken skiljer sig från affärsjuridiken genom att den framförallt fokuserar på den enskilda individen. Man kan som privatperson eller som ett mindre företag få hjälp av en brottmålsadvokat på advokatbyrån med ärenden som exempelvis rör vårdnadstvister, misshandel eller sexuella övergrepp. Brottmålsadvokatens främsta uppgift är att sätta sig in i och förstå sin klients situation. För att kunna utföra sitt uppdrag så behöver både advokat och klient vara ärliga mot varandra och samarbeta.

Advokaten är alltid skyldig att värna om sin klients integritet och arbeta för en rättvis behandling. Under arbetets gång blir brottmålsadvokaten ett stöd för sin klient och kan hjälpa till att stärka försvaret. Oavsett om man är anklagad för ett brott eller om man är målsägande har man alltid advokaten på sin sida. En advokatbyrå som arbetar med humanjuridik kan också erbjuda gratis rådgivning per telefon. Rådgivningen kan ge perspektiv på ett dilemma man har eller vara det första steget mot en process.

Kategorier
Resa

Resa Zanzibar – unna dig paradiset 

Vill du uppleva total avkoppling, milsvida och kritvita stränder och ett turkost, varmt vatten? I så fall är en resa till Zanzibar något att titta närmare på. Zanzibar är ett delvis självstyrande örike i Tanzania och det handlar om ett örike som ger extra allt.

 En resa till Zanzibar är en resa för själen – men även för lite äventyr. Utöver den avslappnande atmosfären och den storslagna miljön så finns även en av världens vackraste – och bäst bevarade – marina nationalparker där du kan dyka och snorkla. Ett dyk ger nästan en garanti på att du kommer att stöta på färgglada fiskar och korallrev – och ypperliga möjligheter att träffa delfiner och jättesköldpaddor. Kort sagt: en resa till Zanzibar ger dig allt du behöver. 

Kombinera en resa till Zanzibar med safari 

Det är lätt att stirra sig blind på avkoppling och njutning. Det finns tid även för annat om man reser mot Tanzania och Zanzibar. Landet Tanzania är en av Afrikas pärlor där ett spännande djurliv och en storslagen natur kombineras. Du har savanner, du har Afrikas högsta fristående berg i form av Kilimanjaro och du har regnskogar. 

Att kombinera en resa till Zanzibar med exempelvis ett inledande äventyr i form av safari i Tanzania kommer att ge dig en upplevelse som ger minnen för livet. Tanzania har extremt många – och orörda – nationalparker där du kan sova i tält och guidas fram till djur som lejon, elefanter, noshörningar och giraffer – i deras egna miljö och habitat. Det är mäktigt. 

Bestig Kilimanjaro och slappna av på Zanzibar 

Lika mäktigt är också att bestiga nämnda Kilimanjaro och det behöver du inte vara en van bergsbestigare eller klättrare för att klara av. Rätt rutt, bekväma vandringsskor, vatten, proviant och lite jävlar anamma tar dig till toppen och en fantastisk vy från ovan molnen. 

Jobbigt? Ja, men å andra sidan väntar belöningen i form av Zanzibar på dig efteråt också. 

Kategorier
Besiktning

Få kontroll och trygghet med en entreprenadbesiktning

När du står inför en entreprenad, oavsett om det handlar om markarbeten, dränering eller byggnation, kan det vara en utmaning att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Som beställare är det inte alltid lätt att bedöma om varje aspekt av entreprenaden uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna. Det är här en entreprenadbesiktning kommer in i bilden som din bästa vän.

När du har anlitat ett företag för att utföra en entreprenad är det naturligt att anta att arbetet görs på rätt sätt. Men vad händer om du inte är insatt i entreprenadbranschen? Hur kan du vara säker på att arbetet är korrekt utfört? Dessutom kan det ta tid innan du faktiskt ser resultatet av entreprenaden, och under den tiden kan du vara osäker på om allt är i sin ordning. Det är här en entreprenadbesiktning blir ovärderlig.

Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning utförs av kvalificerade och oberoende inspektörer som granskar och bedömer entreprenadarbetet. Deras mål är att säkerställa att arbetet har utförts enligt överenskomna specifikationer, byggnormer och kvalitetsstandarder. De går igenom varje aspekt av entreprenaden, från planering och utförande till materialval och säkerhetsåtgärder.

Genom att genomföra en entreprenadbesiktning kan du som beställare få en trygghetskänsla. Du vet att ditt projekt har granskats av experter och att allt är i enlighet med branschstandarder. Om besiktningen upptäcker några brister eller fel i arbetet kan de åtgärdas innan entreprenaden avslutas. Detta sparar både tid och pengar och säkerställer att du får det resultat du betalar för. En entreprenadbesiktning ger en detaljerad dokumentation av arbetet som har utförts. Detta kan vara värdefullt om du behöver visa upp arbetet för försäkringsbolag, myndigheter eller potentiella köpare om du säljer fastigheten. Besiktningsrapporten kan också innehålla rekommendationer för förebyggande åtgärder och framtida underhåll. Detta hjälper dig att hålla din fastighet i gott skick och undvika kostsamma reparationer i framtiden.

Kategorier
Bostad

Ring en erfaren låssmed i Järfälla

Det är en av de där dagarna. Du står framför din dörr i Järfälla, och det går upp för dig att du har förlorat dina nycklar. Paniken sprider sig, men innan du känner dig helt förlorad finns det en lösning – att kontakta en pålitlig låssmed i Järfälla som kan hjälpa dig att få tillgång till din bostad igen.

Alla har en särskild plats där nycklarna alltid ska vara, antingen i fickan på dina kläder eller i din väska. Det är en vana vi alla har. Så när du återvänder hem efter en lång arbetsdag och känner i din vänstra jackficka, den där säkra platsen för dina nycklar, och finner den tom, känner du genast paniken stiga. Du skulle aldrig tappa bort dem någon annanstans. Men nu verkar det som om dina nycklar har försvunnit genom ett mysteriöst hål i fickan. Det är en besvärlig situation, men trösten är att du kan alltid ringa en erfaren låssmed i Järfälla för att få hjälp.

När en nödsituation som detta inträffar är det viktigt att behålla lugnet. Att tillbringa en natt i trapphuset är inte ett alternativ när du inte kan komma in i din egen bostad i Järfälla. Om dina nycklar är förlorade eller oåterkalleligt skadade är det enda förnuftiga alternativet att kontakta en professionell låssmed som har kunskapen och utrustningen för att öppna låset och eventuellt byta det om det behövs. Det är sant att det kan vara en kostsam åtgärd, men när du tänker på alternativet, att aldrig mer kunna komma in i din bostad, inser du snabbt att det är värt varje krona. En pålitlig låssmed i Järfälla kommer att vara snabbt på plats för att hjälpa dig att lösa problemet och få dig tillbaka in i din trygga bostad.

Varför anlita en låssmed i Järfälla?

Att anlita en låssmed är en klok investering när du har förlorat dina nycklar eller står inför andra låsrelaterade problem. Här är några skäl till varför du bör överväga att ta kontakt med en professionell låssmed i Järfälla:

 • Expertis och erfarenhet: En erfaren låssmed har expertis och kunskap om olika typer av lås och låssystem. De kan snabbt och effektivt lösa problemet och ge dig åtkomst till din bostad.
 • Snabb service: En pålitlig låssmed i Järfälla förstår vikten av snabb service i nödsituationer. De kommer omedelbart till din plats och börjar arbeta med att öppna låset.
 • Säkerhet: Låssmeden har rätt verktyg och tekniker för att öppna låset utan att skada det i onödan. Detta säkerställer att du inte behöver spendera mer pengar på att byta ut hela låset.
 • Tillgänglighet: Många låssmedar erbjuder tjänster dygnet runt, sju dagar i veckan, vilket innebär att du kan få hjälp när som helst, oavsett tid på dygnet.
 • Förebyggande råd: Utöver att lösa ditt akuta problem kan en låssmed också ge dig råd om hur du kan förbättra säkerheten i ditt hem och förebygga framtida låsproblem.

Mer information om låssmed i Järfälla kan du hitta på: låssmedjärfälla.se

Kategorier
Mobil

Dags att laga mobil – för inte klarar man sig utan en mobiltelefon idag!

Laga mobil eller köpa ny – det miljövänliga alternativet är helt klart att laga den. I Täby finns det många snabba mobilreparatörer som står redo att hjälpa.

För närvarande finns det en lång rad företag i Täby som erbjuder reparationstjänster för mobiltelefoner. Många av dessa företag håller en hög nivå på sitt arbete och erbjuder riktigt professionella mobilreparationer. Genom att välja att reparera sin mobiltelefon hos ett proffs kan man förlänga livslängden på mobilen och minska mängden elektroniskt avfall på vår planet.

Det är kanske inte så konstigt att så många företag i Täby valt att satsa på just mobilreparationer. Framtidsutsikterna för den som inriktar sig på att laga mobiler är lovande i hela Sverige, eftersom mobiltelefoner spelar en allt viktigare roll i vårt dagliga liv. Behovet av professionella reparationsverkstäder kommer sannolikt inte att avta, snarare öka, under de kommande åren.

Moblreparation kan påstås vara en del av den cirkulära ekonomin. Genom att erbjuda återvunna eller renoverade reservdelar kan reparationstjänsterna bli mycket hållbara och miljövänliga. Jämfört med nyproduktion av delar av eller hela mobiltelefoner är det mycket mer miljövänligt att fixa till de produkter som redan finns i omlopp.

Laga mobil i Täby snabbt – eller lämna in på service innan den kraschar

Den som vill laga mobil i Täby har alltså goda möjligheter att få hjälp snabbt. En icke-fungerande mobiltelefon kan ställa till livet på många sätt. Den lilla apparaten fyller ju så många funktioner. Många människor använder mobilen till i princip allt som behövs göras under en dag. Betala räkningar, legitimera sig mot tjänster på internet, ringa sin farmor eller göra slut via sms.

För en modern människa som bor i ett svenskt storstadsområde idag kan det faktiskt innebära en smärre katastrof att mobilen går sönder. Tänk att vara singel in the city utan att ha tillgång till den mest frekvent använda dejtingappen för tillfället! Det är allt tur att det finns så många professionella mobilreparatörer i Täby som står standby, redo att hjälpa människor ur sina mobila krissituationer.

Skämt åsido så är det faktiskt ett allvarligt problem att ha en trasig mobiltelefon. Det kan innebära förlorade arbetstillfällen såväl som svårigheter att få kontakt med akut sjukvård när det behövs. Om ens mobiltelefon har börjat bete sig märkligt på sistone kan det finnas all anledning att lämna in den på service.

Kategorier
Tandläkare

Akut Tandvård i Stockholm: Hitta Rätt Klinik för Omedelbar Lättnad

Akut tandvärk kan vara outhärdlig och en utslagen tand kräver omedelbar åtgärd. Om du befinner dig i Stockholm och står inför dessa akuta problem, är det viktigt att du snabbt söker professionell hjälp från en pålitlig tandläkare.

I Stockholms hektiska liv finns det flera faktorer att överväga när du behöver akut tandvård. Att hitta rätt område att bo i, välja en lämplig vårdcentral och besluta om tandläkare är alla viktiga beslut. Att drabbas av tandproblem kan vara en mardröm, och det är avgörande att behandla dina tänder med samma omsorg som du skulle behandla resten av kroppen. Om du har smärta någonstans i kroppen skulle du inte tveka att besöka en läkare.

Varför skulle det vara annorlunda när det gäller dina tänder? Det finns många alternativ när det gäller tandvård, och om du föredrar privatvård, kan du enkelt hitta privata kliniker för akut tandvård i Stockholm. Å andra sidan, om du föredrar det, kan du besöka folktandvården. Oavsett ditt val är det avgörande att hitta en tandläkarklinik där du känner dig bekväm och trygg.

Förebygg akuta problem genom tidig behandling

Om du har känt smärta i dina tänder under en längre tid eller om du inte har besökt en tandläkare på flera år, är du inte ensam. Rädslan för tandläkarbesök är vanlig, men det är viktigt att förstå att regelbunden tandvård är av yttersta vikt

Dina tänder utsätts dagligen för påfrestningar, och en infektion i munnen kan snabbt eskalera till ett allvarligt problem om den inte behandlas i tid. Genom att agera i tid kan du undvika akuta tandproblem och ge dina tänder den omsorg och uppmärksamhet de förtjänar.

När det gäller akut tandvård i Stockholm är det avgörande att agera snabbt och söka professionell hjälp för att lindra smärta och undvika allvarliga komplikationer. Genom att välja rätt tandläkarklinik och prioritera regelbunden tandvård kan du säkerställa att dina tänder förblir starka och friska. Tveka inte att ta hand om din tandhälsa – det är ett steg mot att upprätthålla ditt allmänna välbefinnande och njuta av ett bekymmersfritt leende.

Mer information samt tips om akuttandvård kan du hitta på webbsida: akuttandläkarestockholm.net

Kategorier
Solceller

Det är dags att skaffa solceller till er fastighet

För den som vill investera i något riktigt smart, ekonomiskt och miljövänligt, så är solceller det självklara valet. Få hjälp att hitta rätt till er fastighet.

Solceller är något som allt fler riktar in sig på, och med god anledning. Det finns oändliga möjligheter när man väljer att installera solceller. Bland annat så kan man sänka sin elräkning, och man kan dessutom hjälpa till att göra elektriciteten mer miljövänlig. Så det är helt klart värt att kolla upp solceller för fastigheter och se vad som passar er.

Det är alldeles utmärkt när man äger många fastigheter med outnyttjade tak. Takytan bara finns där och kan lika gärna användas på bästa möjliga sätt, det vill säga genom att installera solceller på den. En annan alldeles utmärkt anledning till att skaffa solceller är ju såklart att fastigheten ökar i värde.

Ni får hjälp från planering till installation av solceller för er fastighet

Ni behöver inte oroa er för att ni inte själva har så stor koll på vad det innebär att installera solceller. När ni samarbetar med en expert på solceller så behöver ni inte tänka på någonting själva. Ni får hjälp med allt från planering till installation och service. Det gör att era solceller blir rätt installerade och servade och får en lång hållbarhet.

Att installera solceller behöver göras av någon som har rätt kompetens och de rätta certifikaten. Det är viktigt eftersom minsta fel kan göra stor skada. Det är därför som det är svensk lag på att när en elinstallation ska göras om så måste den utföras av en certifierad elektriker.

Att räkna ut hur solceller kan sänka kostnaderna för er fastighet

Varje installation föregås av noggranna beräkningar. Dessa beräkningar och mätningar görs för att hitta den optimala lösningen för just er byggnad. Det vill säga att ni får tillräckligt med solceller för att det ska göra en ordentlig skillnad. Vi använder olika mycket el under de olika årstiderna, och solcellerna producerar olika mycket el vid olika väder.

Det ska också nämnas att solceller inte nödvändigtvis behöver sol för att fungera. Solceller fungerar faktiskt till och med på molniga dagar. Hur som helst, så är det viktigt att beräkningarna som görs tar med årsförbrukningen i siffrorna. Då får ni en rättvis syn på hur mycket ni egentligen kommer att spara.

Solceller fungerar bra för såväl liten som stor fastighet

Det är ett känt faktum att en privatperson som investerar i solceller har en stor vinst att hämta in. Men det gäller även för större fastighetsägare. När man investerar i solceller ökar värdet på fastigheten markant, samtidigt som elkostnaderna sänks, vilket i sin tur gör fastigheten mer attraktiv för nya hyresgäster.

Det kan helt enkelt inte bli bättre än så, när man tänker på det. Ni behöver inte sitta och försöka klura ut på egen hand hur mycket ni skulle spara på att installera solceller, ni kan istället kontakta en energiexpert som hjälper er med det, och sedan har ni svaret svart på

Kategorier
Utbildningar

Förskola Huddinge – ett viktigt val 

Ser man till förskolan så är det odiskutabelt en viktig plats och detta av flera skäl. I förskolan så bygger man en grund för lärande hos barnen där de ges tillåtelse att – i sin egen takt – utforska, experimentera och upptäcka världen. Det handlar om mer än att lära sig tala, skriva, läsa och räkna: ett barn utvecklas till en egen individ, med en stark självkänsla och som dessutom lärt sig det viktiga sociala spelet. 

Allt detta bygger emellertid också på att man väljer rätt förskola i Huddinge. Vilket,  tyvärr, är långt ifrån enkelt att göra som förälder. Det viktigaste är att man dels tar valet på allvar och väljer fem stycken förskolor – rangordnade – i Huddinge som man tycker är de bästa valen. Man kan i Huddinge också köa redan från 3 månaders ålder – och det innebär att man också bör påbörja arbetet med att välja förskola på ett tidigt stadium. 

Vad ska man då tänka på och hur ska man veta att en förskola är bättre än en annan? Det finns inga givna formler, men det vi kan göra är att rada upp några tips och dessa ser ut som följer:

 • Pedagoger. Pedagogerna på en förskola i Huddinge kommer att fungera som extramammor och extrapappor. De kommer att spela en stor roll i barnets liv. Viktigt är att du dels får ett bra intryck av personalen – och dels att alla pedagoger har en adekvat utbildning i grunden. 
 • Barngrupper. Hur många barn går på förskolan och hur pass stora är barngrupperna? Ju mindre barngrupper, desto större är chansen att ditt barn hela tiden blir sett, får uppmuntran och att hen växer som människa. Less is more! 
 • Utemiljöer och lokaler. Hur förskolan ser ut är också en viktig faktor att ta med i beräkningen. Både inomhusmiljö och utomhusmiljö ska uppmuntra till lek, fantasi och kreativitet. Glöm det där med skärmar och paddor. Det är inte via dessa som ditt barn får den stora knuffen i utvecklingen – det är genom leken med sina kamrater. 
Kategorier
Tandläkare

Den viktiga rollen av munhälsa

För att bibehålla en sund kropp är det lika viktigt att hålla sina tänder i gott skick. Tänderna är inte bara verktyg för att tugga mat, utan reflekterar även vår övergripande hälsa. Därför bör man regelbundet se till sina tandvårdsmöten, och inte bara när det är akut.

Det är vanligt att individer tvekar att gå till tandläkaren av olika orsaker, såsom tandläkarskräck eller de förväntade kostnaderna för besöket. Men många tandläkare är utrustade för att hjälpa patienter med dessa rädslor, och erbjuder lösningar för att göra upplevelsen så lugnande som möjligt. Dessutom erbjuder statligt tandvårdsstöd viss hjälp när det gäller finansiering, vilket kan lindra bördan av kostnaderna.

Hur man väljer rätt tandklinik

Det kan vara en utmaning att hitta den bästa kliniken när man flyttar eller bestämmer sig för att byta tandläkare. Det finns en mängd olika kliniker att överväga, oavsett om de är privata eller del av folktandvården. Internet kan vara en värdefull resurs för att hitta och jämföra olika kliniker. Deras hemsidor brukar ge grundlig information om deras tjänster, team och priser. Och om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta dem direkt via telefon eller e-post.

Din munhälsa är väsentlig för ditt välbefinnande. Tveka inte att söka professionell vård, oavsett dina farhågor eller ekonomiska situation. Och kom ihåg, att hitta en pålitlig tandläkare i Sundbyberg eller var du än befinner dig, kan vara första steget mot en livslång strålande leende.