Kategorier
Jobb

Rusta och matcha – så hittar du en ny karriärstege att klättra på i Stockholm

Rusta och matcha i Stockholm är ett bra alternativ för dig som inte längre kan hitta ett nytt jobb inom din befintliga yrkeskategori. Välj förändring!

Det är relativt vanligt att politiker pratar om att människor som befinner sig i arbetslöshet behöver ta sig ur detta tillstånd. De flesta människor som någon gång varit arbetslösa under en längre tid är nog benägna att hålla med. Det är inte roligt att gå sysslolös. Det skapar ofta negativa känslor och tär på självförtroendet.

Du som känner att du sitter fast utan att se en väg framåt har säkert varit i kontakt med Arbetsförmedlingen vid ett flertal tillfällen. Kanske har du haft positiva erfarenheter från AF, kanske har de varit negativa. Oavsett vilket finns det all anledning att ge jobbsökandet en extra chans genom att återigen vända dig till just Arbetsförmedlingen.

Det är nämligen din kontaktperson där som kan avgöra om du är en kandidat för det nya programmet Rusta och matcha. Rusta och match är en tjänst där du via en extern konsult får hjälp att rusta dig själv för den arbetsmarknad som finns, och hjälp att söka dig till de arbeten som behöver just din kompetens.

Rusta och matcha dig till ett nytt jobb i Stockholm

Det ska vara betydligt enklare att hitta jobb med Rusta och matcha än att försöka helt på egen hand. Att få ett arbete i Sverige i dag kan vara svårt, och konkurrensen är mycket hård – i synnerhet i Stockholm. Det gäller att du ser till att skaffa dig kunskaper och kompetenser som passar för de arbetstillfällen som faktiskt ligger ute på annons.

Kanske har du redan en lång utbildning bakom dig, och en karriär som gick spikrakt fram till en viss punkt. Det borde vara lätt att få jobb i det läget – men om inte jobben inom ditt skrå finns att få, är det omöjligt att hitta en anställning oavsett hur duktig du är på det du kan i nuläget.

Med Rusta och matcha får du hjälp att se vilka verkliga möjligheter som finns på arbetsmarknaden idag. Det kan vara så att en enklare vidareutbildning skulle kunna vinkla dina befintliga kompetenser till ett helt nytt arbetsfält, kanske ett där det till och med råder arbetsbrist.